ஓர் மழைக்காட்டின் பேரழிவு -ஆதி வள்ளியப்பன்

ஓர் மழைக்காட்டின் பேரழிவு -ஆதி வள்ளியப்பன்

ஓர் மழைக்காட்டின் பேரழிவு

ஓர் மழைக்காட்டின் பேரழிவு -ஆதி வள்ளியப்பன்

20.00

In stock
#5 Best Seller in Aadhi Valliappan Books

20.00

(Free Shipping Above 500)

அமேசான் காட்டின் உண்மை நிலையை இந்த சிறு புத்தகம் உணர்த்துகிறது.

Publisher:
Author:

Description

நவீன வர்த்தக நடைமுறைகளின் ஒரு பகுதியாகவே அமேசான் காடு அழிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது.

அமேசான் காட்டின் உண்மை நிலையை இந்த சிறு புத்தகம் உணர்த்துகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “ஓர் மழைக்காட்டின் பேரழிவு -ஆதி வள்ளியப்பன்”

Aswath from Chennai bought this item recently.
has been added to your cart:
Checkout