மயிலு-கோவை சதாசிவம்

மயிலு-கோவை சதாசிவம்

Pecock Book in tamil kovai sathasivam

மயிலு-கோவை சதாசிவம்

60.00

In stock
#2 Best Seller in Kovai Sathasivam Books

60.00

(Free Shipping Above 500)

Publisher:
Author:

Description

இன்று காடுகள் சுருங்கிவிட்டன, விளை நிலங்கள் சுருங்கிவிட்டன… மீதப்பட்ட குன்றுகளும், குறுங்காடுகளும் அழிக்கப்பட்டதன் விளைவு வேளாண் நிலத்தில் மயில்கள்.

யாருக்காக குன்றுகள் பள்ளத்தாக்குகள் ஆயின..? யாருக்காக குறுங்காடுகள் கட்டடங்களாக விளைந்தன..? இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பின்னால் உள்ள அரசியலைப் பேசும் நூல்!

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “மயிலு-கோவை சதாசிவம்”

Anitha from Madurai bought this item recently.
This item is Best Seller in following categories:
has been added to your cart:
Checkout