கால நிலை மாற்ற மாநாடு பேச மறந்தவை

கால நிலை மாற்ற மாநாடு பேச மறந்தவை

காலநிலை மாநாடு: பேச மறந்தவை

கால நிலை மாற்ற மாநாடு பேச மறந்தவை

30.00

In stock
#1 Best Seller in Enviro Politics Tamil Books

30.00

காலநிலை மாநாடு பேச மறந்தவை பூமியை புரிந்து கொள்ள சிறந்த நூல்

Publisher:
Author:

Description

கோவை சதாசிவம் எழுதிய கால நிலை மாற்ற மாநாடு பேச மறந்தவை நூல் பண்பாட்டை மட்டுமன்று! பாழ்பாட்ட இயற்கை வளங்களையும் மீட்க வேண்டிய உள்ளடக்கத்தை எளிய மொழியின் பகிர்ந்து கொள்ளும்!

கால நிலை மாற்ற மாநாடு முன்மொழிந்த முடிவுகளை எதிர் வரும் தலை முறைக்கு கொண்டு சேர்க்கும் பொருட்டு இச்சிறுநூல்

கோவை சதாசிவம் நூல்கள் 

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “கால நிலை மாற்ற மாநாடு பேச மறந்தவை”

BHARATH from COIMBATORE bought this item recently.
This item is Best Seller in following categories:
has been added to your cart:
Checkout