பறவையியல்

பறவையியல்

பறவையியல் -கோகுலா

பறவையியல்

300.00

In stock

300.00

பறவையியல் புத்தகம் பறவைகளை பற்றி நுணுக்கமான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள விரும்புவர்கள் படிக்கவேண்டிய புத்தகம் ஆகும்.

Publisher:
Author: ,

View cart

Description

பறவையியல் புத்தகம் பற்றி :

1. பறவையியல் ஒரு குறு வரலாறு

2. பறவைகளின் இறகுகள்

3. பறக்கும் தன்மை

4. வலசை செல்லுதல்

5. கூடுகள்

6. இனப்பெருக்கம்

7. அடைக்காத்தல்

8.வாழ்வியல்

9.பறவைகள் ஆய்வு

10.பறவை நோக்குதல்

பறவையியல்
பறவையியல்

பறவையியல் புத்தகத்தில் பறவை நோக்குதல் பற்றி, பறவைகளின் வலசை செல்லுதல், கூடு அமைத்தல் என்று விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவைகளை பற்றி ஆழமான தகவல்கள் கொண்ட புத்தகம் தான் பறவையியல் புத்தகம் ஆகும்.

மற்ற பறவைகள் புத்தகம் 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “பறவையியல்”

has been added to your cart:
Checkout