உணவின் வரலாறு

Author:
Publisher:

300.00

இந்த நூல், மனிதனின் முதல் தேவையாகவும் மூலாதாரத் தேவையாகவும் உள்ள உணவின் வரலாறைச் சொல்கிறது.

குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் இதழில் தொடராக இது வெளிந்தபோது லட்சக்கணக்கான வாசகர்களின் ஏகோபித்த பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

பிறகு நூலாக வெளிவந்து பல பதிப்புகள் கண்டது.