வங்காரி மாத்தாய் -அதி வள்ளியப்பன்

வங்காரி மாத்தாய் -அதி வள்ளியப்பன்

வங்காரி மாத்தாய் - ஆதி வள்ளியப்பன்

வங்காரி மாத்தாய் -அதி வள்ளியப்பன்

20.00

In stock

20.00

(Free Shipping Above 500)

 

Publisher:
Author:

View cart

Description

சூழலியல் துறையிலும் பெண்ணியச் சூழலியல் அதிகம் கவனம் பெறாத துறையாகவே இருக்கிறது. இந்தப் பின்னணியில், சுற்றுச்சூழல் சேவைக்காக நோபல் அமைதிப் பரிசு பெற்ற கென்ய சூழலியலாளர் வங்காரி மாத்தாய் பற்றிய ‘மாற்றத்துக்கான பெண்கள்: வங்காரி மாத்தாய்’

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “வங்காரி மாத்தாய் -அதி வள்ளியப்பன்”

has been added to your cart:
Checkout