வேட்டையாடு விளையாடு

வேட்டையாடு விளையாடு

வேட்டையாடு விளையாடு

வேட்டையாடு விளையாடு

80.00

In stock

80.00

வேட்டையாடு விளையாடு விலங்குகளின் வேட்டையாடும் முறைகளை விவரிக்கிறது.
Publisher:
Author:

View cart

Description

வேட்டையாடு விளையாடு புத்தகத்தை பற்றி

உலகில் ஏராளமான விலங்கினங்கள் இருப்பினும், சில விலங்குகளின் வாழ்க்கை, உணவு மற்றும் வேட்டையாடும் முறை, மனிதனை விட அற்புதமாக இயற்கையின் பரிணாமம் உருவாக்கி வடிவமைத்துள்ளது.

நமது கற்பனையைத் தாண்டியவை அவை. இங்கே விலங்குகளின் ராஜா சிங்கம் அற்புதமான சவால் நிறைந்த வேட்டையாடி. குறிவைத்து கழுத்தைப் பிடிக்கும்.

இப்படி விலங்குகள் பற்றி நமக்கு தெரியாத செய்திகளை விவரிக்கும் புத்தகம்தான் வேட்டையாடு விளையாடு ஆகும்.

விலங்குகள் நூல்கள் 

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “வேட்டையாடு விளையாடு”

has been added to your cart:
Checkout