உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்

உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்

உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்

உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்

50.00

In stock

50.00

புட்டி நீர் நல்லதா தீங்கானதா என்பதை விவரிக்கும் நூல்
Publisher:
Author:

Description

உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்- நீரின் உண்மையை பேசும் புத்தகம்

புட்டிநீர் தூய்மையானது என்பது பலரது நம்பிக்கை. அது உண்மையல்ல என்பதை இந்நூல் சான்றுகளோடு விவரிக்கிறது.

புட்டிநீரால் நம் உடல் நலமும் சமூக நலமும் கெடுவதை விளக்குவதோடு நில்லாது புட்டிநீருக்கான மாற்று தீர்வுகளையும் முன்வைப்பது இந்நூலின் சிறப்பு.

நக்கீரன் நூல்கள்

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “உயிரைக் குடிக்கும் புட்டிநீர்”

has been added to your cart:
Checkout