தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?

தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?

தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?

தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?

45.00

In stock

45.00

பறவை,விலங்கு,காடு,இயற்கை சிறுவர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?புத்தகமும் எளிமையாக கற்றுக் கொடுக்கிறது.
Publisher:
Author: ,
Translator:

Description

தாத்தா பூ எங்கே போகிறது? சிறுவர்கள் இயற்கையை நோக்கி அழைக்கும் புத்தகம்

ஒரு தாத்தா பூ தன் தாய்ச்செடியிடம் இருந்து புறப்பட்டு காற்றில் பறந்து பறந்து காடெல்லாம் சுற்றுகிறது.

அப்படிப் பறந்தபோது எங்கேயெல்லாம் போனது? யாரையெல்லாம் பார்த்தது?

அப்புறம் அந்த தாத்தா பூவே ஆச்சரியப்படும் வகையில், அதைப் பின்தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்தது யார் தெரியுமா?

ஆதி வள்ளியப்பன்

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “தாத்தா பூ எங்கே போகிறது?”

has been added to your cart:
Checkout