காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

45.00

In stock

45.00

காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி இன்றைய நிலையில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்
Publisher:
Author:

Description

காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி நூல் குறித்து

Climate Change என்பது காலநிலை மாற்றம், பருவநிலை மாற்றம் என இரண்டு வகையில் தமிழில் வழங்கப்படுகிறது. புரிதலின் பொருட்டு இந்த நூலில் பருவநிலை மாற்றம் என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி”

has been added to your cart:
Checkout