வானவாசிகள்

வானவாசிகள்

வானவாசிகள்

வானவாசிகள்

120.00

In stock

120.00

வானவாசிகள் நூல் பறவைகளை பற்றி நுணுக்கமாக விவரிக்கிறது.
Publisher:
Author:

Description

வானவாசிகள் நூல் என்ன சொல்கிறது

பறவைகளின் வாழ்வியல் அறிவியலைப் புரிந்து கொள்வது எவ்வளவு அவசியமானது.

வானவாசிகள் நூலின் நோக்கமே அதுதான்.

பறவைகள் எத்தனை விதங்களில் காணப்படுகின்றன, அவற்றின் இறகுகளிடையே காணப்படும் வேற்றுமைகள் அவை எவ்வாறு பறக்கின்றன, பறப்பதற்கு உதவியாக உள்ள அதன் உடலமைப்பு என்ன?

பறவைகளைப் பற்றிய இப்படியான ஒவ்வொரு கூறுகளும் ஆச்சரியமூட்டுவன.

பறவை பார்பவர்கள் அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம்தான் வானவாசிகள் ஆகும்.

பறவைகள் புத்தகங்கள் 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “வானவாசிகள்”

has been added to your cart:
Checkout