பாரம்பரிய இயற்கை மருத்துவம்

170.00

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற சித்த மருத்துவத்தின் தத்துவத்தை மிக அழகாகத் தனது கட்டுரைகளில் விவரித்துச் சொல்கிறார்.

திருக்குறளில் மருந்து அதிகாரத்தில் உள்ள பத்து குறள்களுக்கும் விளக்கவுரையாக இவரது கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன.