வான்வெளியின் புலிகள்

வான்வெளியின் புலிகள்

வான்வெளியின் புலிகள்

வான்வெளியின் புலிகள்

100.00

In stock

100.00

வான்வெளியின் புலிகள் பறவை விலங்குகள் பற்றி சிறப்பான நூல் ஆகும்
Publisher:
Author:

Description

வான்வெளியின் புலிகள் புத்தக விமர்சனம்

நகரத்தில் வாழும் உயிரினங்களின் மீது எனக்கு எப்போதுமே ஆர்வம் உண்டு இந்த காட்டுயிர்கள் இயற்கை எவ்வாறு நகரத்தின் தாக்கங்களையும் தாண்டி வாழ்கின்றது என்பதற்கான ஒரு சாட்சியாகவே உள்ளன சென்னையின் வேட்டைக்கார ஆந்தைகள், வான் வெளியின் புலிகள், இரு கட்டுரைகளும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “வான்வெளியின் புலிகள்”

has been added to your cart:
Checkout