பறவை டாக்டர்-ஆதிவள்ளியப்பன்

பறவை டாக்டர்-ஆதிவள்ளியப்பன்

பறவை டாக்டர்

பறவை டாக்டர்-ஆதிவள்ளியப்பன்

45.00

In stock

45.00

காட்டில் வாழும் எருமை, காண்டாமிருகம், முதலைக்கு உடம்பு சரியில்லை. நமக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றால் டாக்டரிடம் போகிறோம், மருந்து சாப்பிடுகிறோம். காட்டில் வாழும் உயிரினங்கள் யாரிடம் போகும்?

Publisher:
Author:

Description

பறவை டாக்டர் சிறுவர்கள் சூழலியலை புரிந்து கொள்ள பயன்படும் நூல்

காட்டில் வாழும் எருமை, காண்டாமிருகம், முதலைக்கு உடம்பு சரியில்லை. நமக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றால் டாக்டரிடம் போகிறோம், மருந்து சாப்பிடுகிறோம். காட்டில் வாழும் உயிரினங்கள் யாரிடம் போகும்? அதை மனதில்கொண்டு சில பறவைகள் புதிதாக ஒரு மருத்துவமனையை ஆரம்பித்திருக்கி்ன்றன. அந்தப் பறவைகள் எப்படி சிகிச்சை அளிக்கின்றன?

ஆதி வள்ளியப்பன் நூல்கள்

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “பறவை டாக்டர்-ஆதிவள்ளியப்பன்”

has been added to your cart:
Checkout