பூமிக்கு யார் சொந்தம்?

160.00

பூமிக்கு யார் சொந்தம்? சூழலியல் சார்ந்து பேசியும்  களப்பணியாற்றியும் வருகிற செ.கா தனது தேடலின்போது கண்டடைந்த கருத்துக்களை ஒரு பதிவாக முன்வைக்க வேண்டும் என்று நண்பர்கள் பலரும் கேட்டுக்கொண்டதன் வழியாக இந்த நூலை ஆக்கியுள்ளார்.”