காலநிலை மாற்றத்தின் புதிய குழந்தை கொரோனா

Author:
Publisher:

80.00

கொரோனாவிற்கு ஏராளமான உடன்பிறப்புகள் இருப்பதாக வைரஸ் அறிவியலாளர்கள் கூறுகின்றனர். இவற்றிலிருந்து நம்மைத் தற்காத்துக் கொள்வது நம் கைகளில்தான் இருக்கிறதென நாவல் கொரோனா வைரஸை மையப்படுத்திய பதினைந்து கட்டுரைகளை கொண்டது இப்புத்தகம்.