நலக் கண்ணாடி

130.00

இந்த நூலின் வழியாக விக்ரம்குமார் நம்முடன் நிகழ்த்தும் உரையாடல் நமது தொன்மையான கலாச்சாரத்தின் சிறப்புகளை உணர்த்துகிறது. பாரம்பரியமிக்க ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை மீண்டும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. முக்கியமாக, நம் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்க இந்த நூல் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.