உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல்

உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல்

உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல்

உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல்

90.00

In stock

90.00

உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல் புத்தகம் அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய நூல ஆகும்.

Publisher:
Author:

Description

உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல் நூல் குறித்து

போரானுக்கும் கணினிக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா?

இல்ல. ஆனா, போரானுக்கும் சிலிக்கானுக்கும் தொடர்பு இருக்கு.

அது என்ன?

உலோகப்போலிகளில் இரண்டாவது அதிக உருகுநிலை, கொதிநிலையைக் கொண்டது சிலிக்கான்.

அதைத்தான் ஏற்கெனவே நீ சொல்லிட்டியே

உலோகப்போலிகளில் அதிக உருகுநிலை, கொதிநிலையைக் கொண்டது போரான். அப்புறம் அது இல்லேன்னா, துணிகளும் தாவரங்களும் ரொம்பக் கஷ்டப்படும்.

ஏன்?

ஏன்னா சலவைத் தூள், சோப்புகளில் போரான் சேர்க்கப்படுது.

ஓஹோ, அப்ப தாவரங்கள்?

தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான அவசிய ஊட்டச்சத்து இது. தாவரங்களின் செல் சுவரை போரான் வலுப்படுத்துது. அதனால போரானை அடிப்படையா கொண்ட போராக்ஸும் போரிக் அமிலமும் உரங்களில் சேர்க்கப்படுகின்றன.

ஓ! போரான் பயிரை வளர்க்குதா.

ஆதி வள்ளியப்பன் நூல்கள் 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “உங்கள் வாழ்வில் வேதியியல்”

has been added to your cart:
Checkout