விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும்

விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும்

விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும்

விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும்

45.00

In stock

45.00

போலி மருத்துவர்களைப் போலவே, அறிவியல்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரங்களுக்கு எதிரான பெருங்கதைகளைக் கட்டிவிடுவதில் ‘சமூக வலைதள நிபுணர்கள்’ சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கைதேர்ந்தவர்களாகிவருகிறார்கள். இதைத் ‘தகவல்தொற்று’ என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் அடையாளப்படுத்துகிறது.

Publisher:
Author:

Description

விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும் புத்தகத்தை குறித்து

போலி மருத்துவர்களைப் போலவே, அறிவியல்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரங்களுக்கு எதிரான பெருங்கதைகளைக் கட்டிவிடுவதில் ‘சமூக வலைதள நிபுணர்கள்’ சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கைதேர்ந்தவர்களாகிவருகிறார்கள். இதைத் ‘தகவல்தொற்று’ என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் அடையாளப்படுத்துகிறது

கரோனா பெருந்தொற்று ஒ ரு புற ம் மனிதகுலத்தை ஆட்டிப்படைத்து வந்த நேரத்தில், அதற்கு இணையாகப் போலிச் செய்திகளும், அறிவியலுக்குப் புறம்பான தகவல்களும் வந்து கொட் டிக் கொண்டே இருந்தன.

ஆதி வள்ளியப்பன் நூல்கள் 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “விடைபெறும் கரோனாவும் திசைதிருப்பும் போலி மருத்துவமும்”

has been added to your cart:
Checkout