கானமயிலைத் தொலைத்தோம்

20.00

தமிழகத்தின் மாநில விலங்கான வரையாடு மேற்கு மலைத் தொடர் காடுகளின் 5 சதவீதப் பகுதியில் வாழ்ந்துவரும் ஓரிடவாழ்வி (endemic). 1970-1980களில் 2000 – 2,500 வரை இருந்த இவற்றின் எண்ணிக்கை 2008 வாக்கில் 1,800 – 2,000 ஆகக் குறைந்துவிட்டது. மலை முகடுகள், புல்வெளிகள், திறந்தவெளிகளில் வாழும் இந்த ஆடு அதிகாலையிலும், பிற்பகல் நேரத்திலும் இரை தேடும். சராசரியாக மூன்றரை ஆண்டுகளே வாழும். வாழிட அழிவும், கள்ள வேட்டையும்தான் இவற்றின் அழிவுக்கு முக்கியக் காரணம்