கடலம்மா பேசுறங் கண்ணு

250.00

கடலம்மா பேசுறங் கண்ணு எனும் நூல் தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் மீனவ மக்கள் குறித்த கவனம் மிகக் குறைவாகவே இருக்கிறது.தமிழகக் கடற்கரையெங்கும் விரவியுள்ள மீனவர்கள் அரசியல்வாதிகளால் கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருக்கிறார்கள்.