பற்கள் நூறாண்டு வாழ

20.00

பற்களுக்கென தினமும் காலையும் இரவும் நேரம் ஒதுக்கி நமது நேசத்தை வெளிப்படுத்தினால், பற்களும், நம் மீதான நேசத்தை ஆயுள் முழுவதும் வெளிப்படுத்தும், வலிமையாக!

அதனால் பற்களை நேசிப்போம், முழு மனதுடன்! உறவுகளோடு அதிகம் நேரம் செலவிடாத சூழலில் தான் பலரும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

அதே நிலைமை தான் பற்களுக்கும்! இனியாவது பற்களைக் காதலிக்கத் தொடுங்குவோம்.

நாம் ஆத்மார்த்த காதலை நூறாண்டுகள் வரை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவோம்!