வலசை பறவைகளின் வாழ்விட சிக்கல்கள்

வலசை பறவைகளின் வாழ்விட சிக்கல்கள்

வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்-சண்முகானந்தம்

வலசை பறவைகளின் வாழ்விட சிக்கல்கள்

160.00

In stock

160.00

(Free Shipping Above 500)

Publisher:
Author:

View cart

Description

பறவைகள் மட்டுமின்றி, பலவித பாலூட்டிகள், விலங்குகள், வண்ணத்துப் பூச்சிகள், மீன்கள் எனப் பல உயிரினங்கள் உணவு, இருப்பிடம், வாழிடப் பாதிப்பு எனப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இடம்பெயர்ந்தாலும், பறவைகளின் இடம்பெயர்தலே, முழுமை-யான ‘வலசை’யாக அவதானிக்கப்-படுகிறது.

சூழலுக்கும், மற்ற உயிரினங்-களுக்கும், மனித சமூகத்-திற்கும் நன்மை பயப்ப தாகவே பறவைகளின் வலசை அமைந்-துள்ளது. மனிதனால் இன்னமும் முழுமையாக விளங்கிக்கொள்ள முடியாத புதிர்களை உள்ளடக்கிய-தாகவும் வலசை விளங்குகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “வலசை பறவைகளின் வாழ்விட சிக்கல்கள்”

has been added to your cart:
Checkout